نويسنده:اقامحمدارشيووبلاگ اقامحمدلينک دوستان اقامحمدتعبيرخوابآمار وبفال حافظبخاطر دلم~~~ولمامکانات وبلاگ اقامحمد

فراموش کردن...

فرامــوش کـردن تـــو هنــَـر میخواهد

و مــَــن

بی هنرترین انســـان عالمَم


[+] نوشته شده توسط ♥اقامحمد ‏♥ در 10:9 | |ناز ان زلفی که...


ناز آن چشمی که سویش مال ماست

ناز آن زلفی که تارش مال ماست

ناز آن چوپان که سازش مال ماست

از آن یاری که قلبش یاد ماست


[+] نوشته شده توسط ♥اقامحمد ‏♥ در 10:7 |عشق...

عشق یه فرآیند متافیزیکیه بعد زمان و سن نداره

ولی قانونش دو طرفس پس کسی رو که دوس ندارید یا دوستون نداره عشقنمیگن


[+] نوشته شده توسط ♥اقامحمد ‏♥ در 10:3 |خیلی سخته بخاطرکسی که...

http://danesh2danesh.persiangig.com/Weblag/jv608qhkx6xhyu0s4ne.jpg
خیلی سخته به خاطر کسی که دوسش داری

همه رو از تو زندگیت خط بزنی بعد بفهمی خودت توی

لیستی بودی که اون بخاطر یکی دیگه خطتت زده...


[+] نوشته شده توسط ♥اقامحمد ‏♥ در 9:58 | |عشق چیست؟؟؟

      

به کودکی گفتند عشق چیست؟گفت:بازی

به نوجوانی گفتند عشق چیست؟گفت:رفیق بازی

به جوانی گفتند عشق چیست؟گفت:پول وثروت

به پیری گفتند عشق چیست؟گفت:عمر

به عاشق گفتند عشق چیست؟چیزی نگفت.

 آهی کشید و سخت گریست!!!!!! function Rating(){window.open("", "Rate", "toolbar=0,location=0,status=0,menubar=0,scrollbars=1,resizable=0,width=300,height=100")}


[+] نوشته شده توسط ♥اقامحمد ‏♥ در 10:41 | |عشقمی ای همسفر...

عکس جدید عاشقانهعاشقت نشدم که روزی از عشق خسته شوم.

با تو عهد نبستم که روزی عهدم را بشکنم.

همسفرت نشدم که روزی رفیق نیمه راهت شوم.

همنفست نشدم که روزی عطر نفسهایم را از تو دریغ کنم.

و با یاد تو زندگی نمیکنم که روزی فراموشت کنم.

با تو آغاز کردم که دیگر به پایان نیندیشم.

عاشقت شدم که عاشقانه به عشق تو زندگی کنم.

با تو عهد بستم که با تو تا آخرین نفس بمانم.

همسفرت شدم که تا پایان راه زندگی با هم باشیم.

همنفست شدم که با عطر نفسهایت زنده بمانم.

و با یادت زندگی میکنم که همانا با یادت زندگی برایم زیباست

همچنان لحظات زیبای با تو بودن میگذرد ،

از آغاز تا به امروز عاشقانه با تو مانده ام ای همسفر من در جاده های نفسگیر زندگی.

اگر در کنار من نباشی با یادت زندگی میکنم ،

آن لحظه نیز که در کنارمی با گرمی دستهایت و نگاه به آن چشمان زیبایت زنده ام.

ای همنفس من بدون تو این زندگی بی نفس است ،

عاشق شدن برایم هوس است و مطمئن باش این دنیا برایم قفس است.

با تو آغاز کرده ام که عاشقانه در دشت عشق طلوع کنم ،

طلوعی که با تو غروبی را نخواهد داشت.

و همچنان لحظات زیبای با تو بودن میگذرد ،

لحظه هایی سرشار از عشق و محبت.

با تو بودن را میخواهم نه برای فرداهای بی تو بودن.

با تو بودن را میخواهم برای فرداهای در کنار تو بودن.

با تو بودن را میخواهم برای فرداهای عاشقانه تر از امروز

پس ای عزیزراه دورم بامن باش

در کنارم باش و تا ابد همسفرم باش

[+] نوشته شده توسط ♥اقامحمد ‏♥ در 10:36 | |مرا غمِ تو می‌کِشد در آتش بهانه‌ها


ادامه مطلب

[+] نوشته شده توسط ♥اقامحمد ‏♥ در 10:34 | |پروردگارا...
پروردگارا به من بياموز دوست بدارم کساني راکه دوستم ندارند . . .

عشق بورزم به کساني که عاشقم نيستند. . .

بگريم براي کساني که هرگز غمم را نخوردند. . .

به من بياموز لبخند بزنم به

کساني که هرگز تبسمي به صورتم ننواختند. . .

محبت کنم به کساني که محبتي

درحقم نکردند


[+] نوشته شده توسط ♥اقامحمد ‏♥ در 10:52 | |اميدوارم لحظات خوبي راتووبلاگ من سپري کرده باشيد

دوست دارشما: محمدصادق ناجي